dissabte, de novembre 29

anglomeració

reunió, massa compacta o multitud d'anglesos.
elbokabulari

anglomerat
en el que es poden convertir els individus que formen part de l'anglomeració. Exemple: Un "hooligan".
anglomercat
lloc on sovint hi ha anglomeracions, encara que suavitzades per la llei de l'oferta i la demanda.
co&co

angoooolmeració
alguns partits del Bar$a d'aquest any, en què ha fet quatre gols en mitja part.
marc

anglemerat
adj. [LC] Persona esquerpa que té naturalitat i no es conforma a motlles establerts. Pot tenir gestos anglemerats. Llenguatge, estil, anglemerat.
tro(b/v)ador del sant graal

iglumeració
creixement urbanístic massiu i desorganitzat d'un campament esquimal.
amkiel

5 comentaris:

co.co ha dit...

anglomerat: En el que es poden convertir els individus que forma part de l'anglomeració. Exemple: Un "hooligan".

anglomercat: LLoc on sovint hi ha anglomeracions, encara que suavitzades per la llei de la oferta i la demanda.

Una aportció (cridi al mal temps, cridi, que no es podra lliurar dels espontànis he he). Ara no dubti que sense la seva feina, els badocs no existiriem.

Mannà mannà: Prec dels jueus que travessaren el dessert al qual Déu va respondre durant un cert temps, du du dududii, fins que es va cansar d'escoltar-los.

reflexions en català ha dit...

angooooolmeració: alguns partits del Bar$a d'aquest any, en què ha fet quatre gols en mitja part.

TRO(B/V)ADOR DEL SANT GRAAL ha dit...

anglemerat:1 adj. [LC] Persona esquerpa que té naturalitat i no es conforma a motlles establerts pot tenir gestos anglemerats. Llenguatge, estil, anglerat.

Amkiel ha dit...

iglumeració: creixement urbanístic massiu i desorganitzat d'un campament esquimal.

elbokabulari ha dit...

co&co, la feina que doneu els espontanis la compensa amb escreix el vostre enginy.

marc, veig que t'has passat a la poesia visual: aquest Bar$a és tot una troballa!

trobvador, no sé si he interpretat bé el teu redactat.

amkiel, ara amb la crisi, el creixement urbanístic esquimal diuen que ha quedat congelat...