dijous, de juny 12

promèscuïtat

fet de tenir diversos promesos mantenint relacions sexuals amb tots ells.