dimarts, de juny 3

aplaudimenys

acció de batre les mans en senyal d'aprovació, però no gaire.