dissabte, de maig 10

mirar entre línies

variant de llegir entre línies consistent en mirar un conegut programa de TV3 intentant endevinar la segona intenció que hi ha al darrere de les imatges que ens mostren.