divendres, d’abril 18

apel·lar-se-la

masturbar-se davant del jutge per a manifestar la nostra disconformitat amb la sentència que acaba de dictar i la nostra intenció de recórrer a un tribunal superior.