dijous, de març 27

gàviacaixa limitada d'un o més costats per barres, llistons o filferros, separats per espais buits, emprada per a tancar-hi l'àvia.