dimarts, de febrer 5

matrihomoni

unió legítima entre dues persones del mateix sexe. «Són un matrihomoni molt ben avingut.»